حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

با سلام، در خصوص تکمیل کردن اظهارنامه ارزش افزوده مربوط به صادرات، چه مبلغی باید در اظهارنامه ارزش افزوده درج شود؟ مبلغ ارزش ریالی که در اظهارنامه صادراتی گمرک درج شده یا مبلغ فاکتور خرید به اضافه مخارج مربوط جهت صادرات؟

پاسخ: در تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده مربوط به مبلغ صادرات کالا و خدمات (ردیف 3 جدول شماره 1 اظهارنامه ارزش افزوده)، می بایست معادل ریالی فاکتور صادر شده برای خریدار خارجی ملاک عمل قرار گیرد و نه ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه صادراتی 

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی مشاوره مالیاتی در استان قم