حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

نتایج نظر سنجی از 1700 فعال اقتصادی در خصوص چالش های فضای کسب و کار کشور

 

بخش کشاورزی

بخش خدمات

بخش صنعت

ردیف

دشواری تامین مالی از بانک ها

دشواری تامین مالی از بانک ها

دشواری تامین مالی از بانک ها

چالش 1

موانع اداری کسب وکار

 (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار)

رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها

(مواد اولیه و محصولات)

چالش2

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها

(مواد اولیه و محصولات)

موانع اداری کسب وکار

 (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار)

رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات

چالش3

نتایج نظرسنجی از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۹۶ نشان می‌دهد «تنگناهای مالی» دغدغه اول آنها است. در کنار «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، به اعتقاد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها به خصوص در زمینه مواد اولیه و محصولات» نیز نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور است. 

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی در استان قم