حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان قم ، جلسه تودیع و معارفه معاونین اشخاص حقوقی اداره کل امورمالیاتی با حضور مدیر کل امورمالیاتی استان ، معاونین و روسای ادارات در محل اداره کل امورمالیاتی استان برگزار شد . در این جلسه مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به زحمات ارزنده تهذیبی در زمان تصدی مسئولیت در معاونت اشخاص حقوقی ، وی را فردی امین ، کوشا ، باصداقت و مسئولیت پذیر توصیف کرد . امدادی فرد ضمن تبریک انتصاب آقای تهذیبی در شورای عالی مالیاتی برای وی آرزوی موفقیت و بهروزی نمود . 
شایان ذکر است حسن محقق کمال به عنوان معاون جدید اشخاص حقوقی معرفی و از زحمات حمید تهذیبی معاون پیشین این اداره کل با اهدای لوح ، تقدیر به عمل آمد .