حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

دنیای اقتصاد : میزان دارایی‌های احصاشده دولت در قالب اموال غیرمنقول تاکنون ۵ میلیون میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم در همایشی اعلام شد که هدف اصلی آن احیای این ثروت خفته بود. منظور از ثروت خفته، دارایی‌ها و اموالی است که در قالب املاک دولتی، راکد و بلااستفاده مانده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد پیش از این دولت هیچ تصویری از موجودی دارایی‌های خود در این بخش به صورت جامع نداشته است. درحالی‌که در دنیا علاوه بر آنکه موجودی دارایی‌های دولت روشن است، از این اموال به عنوان پشتوانه و تامین مالی استفاده می‌شود. همایش دیروز آغازی برای برآورد ارزش این ثروت خفته در مجموعه دولت بود. آغازی که به ساماندهی این ثروت در قالب واگذاری و استفاده بهینه و تامین مالی منجر می‌شود. سخنرانان در همایش دیروز تاکید داشتند در کنار برآورد دقیق از این موجودی، دولت برای تبدیل اموال راکد به مولد، نیاز به یک بانک اطلاعاتی جامع از دارایی‌های خود دارد. براساس اعلام خزانه‌دار کل کشور، رقم ۵ میلیون میلیارد تومان احصاشده قابلیت افزایش بیشتری دارد. خزانه‌داری برآورد کرده است تعداد رکوردها تا یک میلیون افزایش می‌یابد و ارزش آن به ۱۸ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید. این عدد نزدیک به ۱۴ برابر نقدینگی حال حاضر است.