حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

طی بخشنامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی کل کشور سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 96 ابلاغ گردید. طبق این بخشنامه سقف معایت مالیاتی حقوق در سال 96 برابر با 240.000.000 ریال معادل بیست و چهار میلیون تومان در سال تعیین گردیده است و نرخ مایات بر حقوق مازاد بر مبلغ مذکور تا 5 برابر ان مشمول مالیات سالانه ده درصد(10%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (20%) می باشد.

 

 

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم