حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

وزیر اقتصاد با اعلام افزایش ۵۰ درصدی کشفیات قاچاق در سال گذشته افزود: زمان انجام تشریفات گمرکی صادرات از ۷ روز به یکروز کاهش یافت.

علی طیب نیا با اعلام اینکه زمان انجام تشریفات گمرکی صادرات در دولت یازدهم از ۷ روز به یکروز رسید، گفت: گمرک در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی رسما به عنوان سازمان برتر انتخاب شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: گمرک در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق با اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسما به عنوان سازمان برتر انتخاب شده و پروژه استقرار گمرک الکترونیکی که از سیاست اولویت دار وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی بود، به طور کامل در گمرک اجرا شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمرک الکترونیک با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه و افزایش دقت، ایجاد دروازه مشترک گمرکی، ارتباط الکترونیک با ۲۲ سازمان و ارائه آمار گمرک به صورت روزانه از دیگر اقدامات سازمان گمرک است.

طیب نیا گفت: نتیجه اقدامات مذکور براین اساس است که زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۴ روز کاهش یافت و زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به یکروز کاهش یافته و رتبه ایران ۲۳ پله ارتقا یافته و همچنین در شاخص اداری فساد اقتصادی با ۵ پله بهبود روبرو شده، کشفیات قاچاق در سال ۹۵ با افزایش ۵۰ درصدی روبرو شده و اقدامات دیگری در اینباره صورت گرفته است.

وی افزود: میزان قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است. در سال ۹۳ میزان حقوق ورودی ۷۰۰۰ میلیارد تومان وصول شده و در سال ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان وصولی رسیده در حالی که واردات کاهش یافته است.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم