حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تصمیم اخیر مجلس در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی، آثار و تبعات سوئی در پی دارد; ضمن اینکه اجرای این تصمیم، اقتصاد کشور را با چالش و نیز کسری بودجه در سال آینده مواجه خواهد کرد. 
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز چهارشنبه 11 اسفندماه در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران با بیان اینکه در بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید شده، گفت: سیاست جایگزینی مالیات به جای نفت در بودجه، امروز مطالبه و خواست همه ارکان نظام است.
تقوی نژاد افزود: شرایط اقتصادی کشور با مالیات تاثیر و تاثر متقابلی دارد و هر چه پایه های اقتصادی مقاوم تر و شاخص های اقتصادی رو به رشدتر باشد، طبیعتا درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در حال یک جهش و خیزش متکی بر مالیات است و تحریم‏هایی که سال ها باعث فشارهای متعدد به اقتصاد کشور می شد، اکنون منجر به درون زا شدن و پایدار شدن منابع درآمدی کشور شده و درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.
تقوی نژاد با اشاره به سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی سال جاری نیز عنوان داشت: سهم پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 8 درصد رسیده که در برنامه ششم این رقم می باید به 11 درصد افزایش یابد. 
وی افزود: هم اکنون 40 درصد ازGDP کشور معاف از مالیات است که شامل بخش های کشاورزی، صادرات غیرنفتی، بخش نفت، موسسات خیریه، شرکت های بورسی و ... است و این موارد، حجم درآمدها در کشور را کاهش می دهد. همچنین حدود 25 درصد ازGDP مربوط به بخش اقتصاد ثبت نشده بوده و بصورت پنهان و قاچاق عمل می کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه یکی از جهت گیری های اساسی سازمان را تعامل و تفاهم با مودیان برشمرد و گفت: در همین راستا، امسال برای نخستین بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال 94 بدون هیچگونه افزایشی به توافق رسیدیم.
تقوی نژاد، با بیان اینکه دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با بی عدالتی و فشار بر مودیان یا افزایش نرخ مالیات ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند بلکه از طریق وصول مالیات های معوق، شناسایی منابع و مودیان جدید مالیاتی و همچنین مقابله با فرار مالیاتی، این افزایش درآمدها تامین می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور موضوع مالیات بر ارزش افزوده را بسیار مهم و حساس خواند و گفت: متاسفانه این موضوع نزد جامعه و حتی در سطوح تصمیم گیران بخوبی تبیین نشده و برای همین است که امروز برخی نمایندگان مجلس می گویند که مالیات بر ارزش افزوده می باید از حلقه آخر زنجیره تولید و مصرف اخذ شود.
 تقوی نژاد در ادامه با اشاره به تصمیم اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر و مصرف کننده نهایی تاکید کرد: این نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده جای بسیار نگرانی دارد و به جامعه شوک وارد می‏کند. این شیوه عمدتا در کشورهایی که اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به شکست انجامیده، اجرا می شود و این درحالی است که ما هم در حوزه درآمدی و هم در حوزه شفاف سازی اقتصاد موفق عمل کرده ایم.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده در طول زنجیره و از حلقه های مختلف اخذ می شود و به شفاف سازی اقتصاد کمک می کند، خاطرنشان کرد: این نوع مالیات، اصلا مالیات مضاعف نیست اما اگر قرار باشد از حلقه آخر اخذ شود، نه تنها یک نوع مالیات مضاعف خواهد بود، بلکه به شفاف سازی اقتصاد هم نخواهد انجامید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه سخنانش به برخی مزایای اصلاحیه قانون مالیات ها اشاره کرد و گفت: ساده سازی قوانین و مقررات، مکانیزاسیون فرایندهای مالیاتی، بازنگری و ساماندهی مشوق ها و معافیت ها، تقویت ضمانت های اجرایی، چابک سازی و تغییر ساختار سازمانی، تعدیل نرخ ها و رفع تبعیض ها و ارتقای فرهنگ مالیاتی و خوداظهاری از عمده ترین محورهای اصلاح قانون مالیات های مستقیم بوده است.
وی در ادامه به اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان عظیم ترین پروژه اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح، ضمن هوشمندسازی سیستم مالیاتی و امکان تعیین مالیات براساس اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک بدست آمده، مراجعه حضوری مودی به ادارات مالیاتی به حداقل ممکن خواهد رسید.
تقوی نژاد افزود: با اجرای این طرح، تمام فرایندهای مالیاتی از ثبت نام تا رسیدگی و پرداخت مالیات بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد و با رسیدگی بر اساس اطلاعات و مدارک مستند و موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی این امر به تحقق عدالت مالیاتی کمک شایانی منجر خواهد شد.
وی به لزوم مقابله با فرار مالیاتی تاکید کرد و گفت: ضمانت های اجرایی و قانونی در این زمینه با اصلاح قانون مالیات های مستقیم فراهم شده بطوریکه اداره مبارز با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی تشکیل و مقدمات راه اندازی دادگاه ها و دادسراهای مالیاتی با همکاری قوه قضاییه مهیا شده است.
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امروز مبارزه با فرار مالیاتی به مثابه یک نهضت و جریان در سازمان مالیاتی تلقی می گردد، خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات موجود در سامانه های نظام مالیاتی،توانسته ایم تنها با شناسایی77 مودی، مبلغی بالغ بر 990 میلیارد تومان مالیات اخذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم