حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از رشد 35درصدی وصول مالیات بر ارزش افزوده در نه ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به ثابت ماندن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1395، گفت: علیرغم عدم افزایش نرخ نسبت به سال قبل شاهد رشد مطلوب وصولی مالیات بر ارزش افزوده بوده ایم.

وی همچنین در خصوص استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، عنوان کرد: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان در هشت ماهه امسال نسبت به دوره مشابه 47 درصد رشد داشته است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در نظام بودجه کشور ایفا می کند، تصریح کرد: در حال حاضر با احتساب میزان عوارض وصولی، سهم این منبع معادل 48 درصد مجموع درآمدهای مالیاتی است.

مسیحی خاطرنشان کرد: یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شفافیت اقتصادی در طول زنجیره ایجاد ارزش اقتصادی است و شناسایی شرکت های صوری و کاغذی که از سال های گذشته نقش ناصوابی در اقتصاد کشور داشته اند یکی از مصادیق با اهمیت آن به شمار می رود.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم