حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

1-پرینت اسناد حسابداری و ضمیمه نمودن مدارک مثبته به آنها

 

 

2- تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل

 

 

3- تهیه تراز آزمایشی حداقل چهارستونی کل و معین ، قبل و بعد از بستن حسابهای موقت

 

 

4- آماده نمودن گردش مواد ، کالای نیمه ساخته ، کالای ساخته و قیمت تمام شده

 

 

5-پرینت دفاتر معین و تفصیلی حسابها

 

 

6- تنظیم جدول استهلاکات

 

 

7-تنظیم جدول 12 ماهه خلاصه لیست مالیات حقوق  که با هزینه حقوق همخوان باشد

 

 

8-کپی فهرست معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده

 

 

9- تصویرصورتحسابهای بانکی و صورت مغایرتهای آنها

 

 

10- فهرست و مشخصات کامل کالاهای واراداتی و صادراتی

 

 

- موارد فوق حداقل اسناد و مدارکی است که در زمان رسیدگی بایستی جهت ارائه ، فراهم شده باشند.

 

 

 

فهرست کامل ؛ هنگام صدور و ابلاغ "برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک " بر اساس بند 2 ماده 97 ق . م .م  توسط سازمان امور مالیاتی اعلام میگردد.

 

 

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم