حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

طبق بخشنامه صادره توسط رئیس کل سارمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی کشوراز تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1401 ، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم ، برنج ، دانه های روغنی ،انواع روغن خام ، قند، شکر ، گوشت قرمز و همچنین نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل (1) درصد تعیین می شود.

همچنین با توجه به عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در دولت دوازدهم ، اجرای ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد سال 1401 به تعویق می افتد.

 

ماده ۱۴‌- چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می‌شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده ‌آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید.

تبصره ‌- بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک‌درصد(۱%) از پرونده‌های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معین می‌شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می‌گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.

 

 

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی مشاوره مالیاتی در استان قم مشاوره مالیاتی قم