حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

آیین نامه اجرایی تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده" طی نامه شماره ۹۳۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۸/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۶۳۸۵۱/۱۱ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور (با همکاری وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۴۰۰-، آیین­نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

"آیین­نامه اجرایی تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده"

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- خزانه: خزانه­داری کل کشور.

۲- قانون: قانون مالیات بر ارزش­افزوده – مصوب ۱۴۰۰-.

۳- پارک: پارک­های علم و فناوری دارای مجوز از وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۴- شرکت­های فناور: اشخاص حقوقی فناور در پارک­های علم و فناوری دارای مجوز فناوری از پارک.

ماده ۲- عوارض ارزش­افزوده شرکت­های فناور مستقر در هر پارک توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ماه دریافت می­شود، سهم عوارض ارزش­افزوده دریافتی از هر یک از شرکت­های فناور مستقر در پارک­ها پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور که توسط خزانه­داری کل کشور افتتاح می­شود، به صورت صدرصد (۱۰۰%) به ترتیب فهرست­های ارسالی از سوی شرکت­های یادشده به همان پارک محل استقرار و به منظور ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت­ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص ­می­یابد.

ماده ۳- وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند فهرست پارک­های علم و فناوری را ظرف یک­ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور مکلف است نسبت به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات شرکت­های مستقر در پارک­ها اقدام نماید. هر پارک موظف به درج اطلاعات شرکت­های فناور مستقر در همان پارک ظرف یک­ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی در سامانه می­باشد. اطلاعات سامانه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد.

تبصره- در صورت عدم ارایه فهرست مذکور در مهلت تعیین­شده، تخصیص عوارض ارزش­افزوده دوره مالیاتی مزبور به دوره مالیاتی بعد موکول خواهد شد.

ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به ارایه گزارش میزان عوارض واریزی به هر پارک را در دوره­های زمانی شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید.

ماده ۵- پارک­ها موظفند اعتبارات ابلاغی موضوع این آیین‌نامه را سالانه در بودجه تفصیلی به تصویب هیئت امنای خود برسانند.

ماده ۶- مسئولیت تشخیص، اجرا و نظارت بر عملکرد مناسب اعتبارات این آیین­نامه براساس مصوبات هیئت امنای دستگاه­های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مشخص خواهد شد.

ماده ۷- این آیین­نامه از تاریخ لازم­الاجراشدن قانون، لازم ­الاجرا است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور