حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

ارائه خدمات تخصصی حسابداری و مشاوره مالیاتی به شرکت ها و صنایع استان قم افتخار ماست

خدمات ما   

1-ارائه خدمات حسابداری مالیاتی شامل:

  • تنظیم و ثبت اسناد حسابداری طبق قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری
  • تنظیم و تحریر دفاتر قانونی
  • تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • تنظیم صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر
  • تنظیم اظهار نامه عملکرد مالیاتی
  • تهیه گزارشات مربوطه از قبیل بهای تمام شده، گردش موجودی کالا و مواد

2-انجام عملیات جاری حسابداری شامل:

  • انجام عملیات جاری و معوقه حسابداری شرکت ها بصورت پروژه ای (برون سپاری)
  • اصلاح حساب ها  ( شامل بررسی سوابق مالی شرکت ها و رفع مغایرت حساب ها ، تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی و رفع اشکالات مربوط به ثبت عملیات و انطباق مانده حساب ها با استانداردهای حسابداری )
  • استقرار سیستم های حسابداری
  • تهیه و تنظیم صورتهای مالی

3-ارائه مشاوره مالی، مالیاتی و تنظیم لوایح مالیاتی منطبق با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی جهت کاهش بار مالیاتی شرکت ها و نیز اعتراض به مالیات های تشخیصی و احقاق حقوق مودیان

 

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی در استان قم و حسابرسی قم