حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

 به گزارش گروه سیاسی خیرگزاری دانشجو، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی از وجود انحراف قابل توجه در شاخص‌های لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: به عنوان مثال دولت در زمینه دریافت مالیات بسیار ضعیف عمل کرده است به طوری که ۲۴/۵ درصد در سال ۹۹ از برنامه ششم توسعه عقب هستیم یعنی (۲۴ و نیم درصد نسبت به انچه در برنامه توسعه حکم شده کمتر مالیات دریافت میشود) بنابراین سازمان مالیاتی هنوز نتوانسته نه در سال ۹۸ و نه سال ۹۹ به تکلیف برنامه توسعه نزدیک کند.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی و حسابرسی قم