حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۹۸ تمدید کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی روز 5شنبه (2/12/97) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بند «و» تبصره ۸ را تصویب کردند. طبق این مصوبه مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/‏۰۲/‏۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی مشاوره مالیاتی در استان قم