حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

فرهاد دژپسند در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: 

۲۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد

وزیر اقتصاد ادامه داد: فرار مالیاتی انکار ناپذیر است. رقم آن در کشور حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی راههای گوناگونی را در پیش گرفته ایم که استقرار کامل نظام جامع مالیاتی از آن دسته است.

دژپسند افزود: مذاکره با اتحادیه های صنفی از دیگر راه های پیش روی ما برای کاهش فرار مالیاتی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: فعالان اقتصادی که بخشی از سودشان را سرمایه گذاری کنند معاف از مالیات خواهند بود این یعنی دریافت مالیات به صورت هدفدار.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بازار سرمایه کشور گفت: به دنبال رفع نواقص موجود در فضای الکترونیکی بازار سرمایه هستیم. درباره نوسانات بعد از مهر ماه شاخص بورس هم باید گفت با این رفتار در همه دنیا طبیعی است در این میان استفاده از صندوق های تثبیت می تواند کمک بسیاری به سهامداران فراهم آورد.

وی در خصوص وضعیت صندوق تثبیت گفت: قرار است مبلغ قابل توجهی در دو قسمت به این صندوق تزریق شود صندوق توسعه ملی در این باره کمک شایانی داشته است. بورس یکی از پایگاههای تامین مالی کشور محسوب می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در روند بحث واگذاری تیم های قرمز و آبی پایتخت اتفاقاتی شکل گرفته پیش از این امکان واگذاری وجود نداشت اما در ماه های اخیر منتظر شیوه های جدید واگذاری هستیم در پی آنیم که این انتظار تا پایان امسال به سر برسد.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی مشاوره مالیاتی در استان قم