حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

سوال : ما یک شرکت خصوصی هستیم که اقدام به اجاره یک سوله از یک شخص نموده ایم می خواستم در خصوص تکالیف مالیاتی مربوطه راهنمایی بفرمایید.

پاسخ :

طبق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم چون شما (مستاجر) شخص حقوقی می باشید مکلف به کسر مالیات اجاره و پرداخت ان به سازمان مالیاتی می باشید.

شما (مستاجر) می بایست در هر پرداخت اجاره، مبلغ مالیات اجاره را محاسبه و از اجاره پرداختی کسر و بنام مالک (موجر) به حساب سازمان امور مالیاتی واریز فرمایید.

با توجه به اینکه موجر شخص حقوقی می باشد نحوه محاسبه مالیات اجاره مه مستاجر مکلف به کسر و پرداخت آن تا حداکثر پایان ماه بعد می باشد به شرح زیر می باشد.

مبلغ اجاره پرداختی در هر مرحله × 75درصد = درآمد مشمول مالیات

درآمد مشمول مالیات تا سقف 500.000.000 ریال با نرخ 15درصد

از 500.000.001 ریال تا 1.000.000.000 ریال با نرخ 20درصد

بیشتر از 1.000.000.000 ریال با نرخ 25 درصد

 

 

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی مشاوره مالیاتی در استان قم