حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

سازمان امور مالیاتی که پیش‌تر هشدار داده بود همه کسانی که خرید و فروش ارز می‌کنند باید مالیات بدهند، در اطلاعیه ای خبر داده است که اطلاعات تمام معامله کنندگان ارز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و مطابق آنچه پیش‌تر اعلام شده از این افراد مالیات اخذ خواهد شد.