حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

اداره کل امور مالیاتی بر اساس تفویض اختیاری که صورت گرفته، افرادی را که مشمول جرایم شده اند را مورد بخشش قرار می دهد و مودیان نیز باید بدون واسطه و با حضور در اداره های کل امور مالیاتی نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند.
وی اضافه کرد: مودیان مالیاتی بدهکار می توانند صبح و عصر به اداره های امور مالیاتی سطح استان مراجعه کنند و همکاران نیز با بررسی پرونده ها و انجام محاسبات لازم، جرایم قابل بخشش را لحاظ می نمایند.
وی ادامه داد: این طرح در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از فضای کسب و کار، تولید و اشتغال اجرا می شود و فرصت خوبی برای تولیدکنندگان، مشاغل و فعالان اقتصادی، به ویژه برای تولیدکنندگان در بخش ارزش افزوده است تا از این طریق سود خوبی کسب نمایند.
امدادی فر بیان کرد: جرایم مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی تسیلم نمی کنند و یا کتمان درآمد و فروش می نمایند، غیرقابل بخشش است.
وی، هدف از اجرای این طرح را حمایت از بخش تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: شرکت های زیادی در سال های گذشته به دلیل جرایم به مرحله تعطیلی نزدیک می شدند که با تدبیر همکاران و با بخشودگی جرایم حمایت شدند و مجدد به چرخه تولید بازگشتند.
وی افزود: به طور مثال شرکتی در قم حدود 70 میلیارد ریال جرایم مالیاتی داشت که امروز به واسطه بخشش مالیاتی به فعالیت خود ادامه می دهد و در حال حاضر 600 تن در این شرکت شاغل هستند.
امدادی فر اضافه کرد: همین شرکت که تولیدات خوبی نیز دارد، هر سه ماه فقط در بخش ارزش افزوده حدود چهار میلیارد ریال مالیات پرداخت می کند.
وی تاکید کرد: نظام مالیاتی نظام همراه مردم است و تمام سعی ما این است که به طور شفاف امور مالیاتی پیگری شود.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی مشاوره مالیاتی در استان قم